Tisztelt Olvasó! 

 

Lectori salutem!

A Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetének gondozásában – nyolc év kihagyás után – újrainduló Scientia Pannonica folyóirat legújabb számával üdvözlöm Önt.

2007-ben Zsolnai József alapította kutatócsoportjával, kollégáival a lapot, amelynek szellemi hagyatékát megőrizve indítottuk újra a folyóiratot.

Ennek értelmében az inter- és multidiszciplinaritás jegyében várjuk a neveléstudomány köréhez kapcsolódó tanulmányokat, recenziókat, magyar és külföldi gyakorlatokat, modelleket bemutató vagy éppen összehasonlító írásokat.

Fontos számunkra, hogy a ne csak a kutatóknak adjunk lehetőséget a publikálásra, hanem a köznevelésben dolgozóknak, a kutatónak készülőknek és a PhD hallgatóknak egyaránt. Valljuk, Zsolnai József elveivel egyetértve, hogy az utánpótlás nevelése, a tudomány művelése mindannyiunk közös ügye.

A folyóirat lapszámaiban megjelenő anyagokhoz angol tartalmi összefoglalókat és szerzői bemutatkozásokat is kérünk, ezzel is biztosítva a nemzetközi kapcsolatok lehetőségét. Célunk a neveléstudomány leg­tágabb dimenziójú bemutatása nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is.

A Scientia Pannonica saját, másutt még nem publikált, illetve más kiadónál elbírálás alatt nem álló, közlésre be nem nyújtott kéziratok közlésére vállalkozik.

A publikálásra szánt anyagokat lektoráltatjuk és annak eredményéről, az esetleges javításokról, módosítási kérésekről tájékoztatjuk a szerzőt. Ezek után ő dönt, hogy vállalja-e a javítást, az írásának átdolgozását.

A kéziratokat folyamatosan várjuk a scientia.pannonica@gmail.com címre. Évente két lapszám megjelenését tervezzük. A folyóirat a Magyar Pedagógia publikációs stílusát követi. Következésképp a tanulmányok főbb részei a következők: magyar nyelvű kivonat és 3-5 kulcsszó, ezt követi a tanulmány szövege, a felhasznált szakirodalom, végül angol nyelvű kivonat és 3-5 kulcsszó (keywords). Az elvárt terjedelem: 20.000-50.000 karakter (szóközökkel). (1,25 sortáv, 12-es betűméret, Times New Roman, doc, docx fájl)

Várjuk írásaikat!

A szerkesztőbizottság nevében üdvözli Önt:

Bognárné Kocsis Judit