Szerzőink

Kopecskó-Hodosi Zsófia

BA szakos végzettségemet 2015-ben az akkori Kaposvári Egyetemen, gyógypedagógia szakon, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon szereztem, amelyet 2017-ben egy további szakiránnyal egészítettem ki az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán.

Már az alapszakos képzés során több alkalommal lehetőségem nyílt részt venni TDK és OTDK rendezvényeken, ekkor érlelődött meg bennem a gondolat, hogy a gyakorlati ismeretek elsajátítása mellett szeretnék mélyebb tudásra szert tenni a társadalomtudományi kutatások világában. Így 2017 őszén jelentkeztem a Pannon Egyetem Neveléstudományi MA képzésére, amelyet 2019-ben kiváló oklevéllel teljesítettem. Itt nyílt lehetőségem arra, hogy a látókörömet bővítve neveléstudományi, azon belül is pedagóguskutatással kezdjek el foglalkozni dr. Thun Éva szakmai vezetésével. Még ebben az évben benyújtottam jelentkezésemet a Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskolájába, ahol kutatási témám a középiskolai tanulók és szüleik hatékony pedagógusról alkotott képének vizsgálata.

Elérhetőség: hodosi.zsofia@gmail.com

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.