• Uncategorized

    Fodor, Bálint: The alternative model of productive learning and its representation in Conkers School

    For decades, one of the main recurring elements of criticism targeted at Hungarian public education has been the inability to adequately prepare students to enter the world of work. While most educational systems of the 20th century attempted to mirror the structure of societies, and to model expected social behaviours, the problem has still prevailed: theoretical knowledge still outweighs knowledge about how to live a productive personal life. „Finally, you are going to step out into Life” – a common expression that can usually be heard at Hungarian proms. What an empty statement, indeed! What does Life mean? What does this Life bring the young, school leaving adult – may…

  • Uncategorized

    Fodor Bálint: A produktív tanulás alternatív modellje és annak megjelenése a Vadgesztenye Iskolában

    Az elmúlt évtizedek során a köznevelést érő kritikák egyik visszatérő fő eleme az iskolát elhagyó diákok munka világába történő átlépésének nehézsége, az iskolát követő kihívásokra történő inadekvát felkészítés volt (Arató–Varga, 2012b). Habár a 20. század legtöbb iskolarendszere többé-kevésbé igyekezett tükrözni az adott ország társadalmi berendezkedését (Goldstein, 1973), modellezni az iskolából kilépő fiataltól elvárt társadalmi működést, mégis folyamatosan fennálló probléma volt, hogy az akadémiai tudás mellett kevesebb hangsúlyt kap a személyes boldogulásra való felkészítés. A hazai középiskolai ballagásokon annyiszor elhangzó mondat: „Most végre kiléptek a nagybetűs Életbe!” önmagában üres állítás, ha nem próbálunk jelentést társítani ehhez az úgynevezett Élethez. Mi az Élet, mire számíthat a fiatal felnőtt – nem csupán munkavállalás,…