• Szerzőink

  Kopecskó-Hodosi Zsófia

  BA szakos végzettségemet 2015-ben az akkori Kaposvári Egyetemen, gyógypedagógia szakon, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon szereztem, amelyet 2017-ben egy további szakiránnyal egészítettem ki az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán...

 • Uncategorized

  Kopecskó-Hodosi, Zsófia: Efficiency of the pedagogue in Digital Education – results of an empirical study

  In the spring of last year, the transition to online education was unexpected for Hungarian public education. Following the announcement of distance learning due to the epidemic, teachers had a weekend to consider what new platform they would continue to work on. Teacher-efficiency surveys revealed that respondents felt that digital education meant a higher burden and a less than average sense of efficiency (Kóródi, Jagodich, Szabó, 2020). In addition to research on the Bourdieu theory of social capital (Pusztai, 2009), several studies prove that the socioeconomic status of the family and parental involvement have a major influence on pupils’ effectiveness in school. (Manstead, 2018, Fidinist, 2016, Kraus and Stephens, 2012,…

 • Uncategorized

  Kopecskó-Hodosi Zsófia: Pedagógushatékonyság a digitális oktatásban

  Egy empirikus vizsgálat eredményei A tavalyi év tavaszán az online oktatásra történő átállás váratlanul érte a magyar közoktatást. A járvány miatt bevezetett távoktatás bejelentését követően a tanároknak egy hétvége állt rendelkezésükre átgondolni, milyen új platformon folytatják a megkezdett munkát. A pedagógus-hatékonyságot vizsgáló felmérések rávilágítottak arra, hogy a megkérdezettek számára a digitális oktatás nagyobb megterhelést és az átlagosnál kisebb hatékonyság-érzetet jelentett (Kóródi, Jagodics, Szabó, 2020). A bourdieu-i társadalmitőke-elméletre vonatkozó kutatások mellett (Pusztai, 2009) több vizsgálat bizonyítja, hogy a család szocioökonómiai státusza és a szülői bevonódás nagy mértékben befolyásolja a tanulók iskolai eredményességét (Manstead, 2018, Hegedűs, 2016, Kraus és Stephens, 2012, Csapó-Molnár-Kinyó, 2009). A szülői bevonódás klasszikus értelmezését a digitális oktatás nagymértékben…