• Uncategorized

    Mészáros Virág: Megszüntetett hallgatói jogviszonyok háttértényezői

    Kutatásom fő célja egy neveléstudomány fókuszú hozzáadott érték modell (HÉM) megalkotása a hazai műszaki felsőoktatás vonatkozásában. Írásom egy felsőoktatási intézmény lemorzsolódott hallgatói körében elvégzett részkutatás néhány eredményét tartalmazza, mely részkutatás fő kérdése, hogy fellelhetők-e olyan mintázatok a hallgatói jogviszony saját kérésre vagy egyéb okokból történt megszüntetését átélt hallgatók eseteiben, melyekkel bizonyos elemek a hozzáadott érték modellben pozícionálhatók. További kutatási cél a lemorzsolódás mint veszteség cizellálása, kategorizálása, illetve olyan mintázatok detektálása, melyekkel jobban megérthetjük a lemorzsolódás mögötti okokat, tényezőket, s ezáltal közelíthetjük a hozzáadott érték modell alkotóelemeit, illetve prevenciós akciókat azonosíthatunk. A lemorzsolódott hallgatók körében végzett kérdőívben a tanulmányi nehézségek okait négy dimenzió – hallgató, oktató, intézmény, támogató hálózatok – mentén…