• Uncategorized

    Mészáros, Virág: Variables in the background of dropout

    The main purpose of the research is to raise an education focused value added model (VAM) regarding STEM higher education. This paper presents some results of my relevant sub-research addressing dropout students, which is to seek elements of VAM by analyzing patterns in the cases of students experiencing termination of their legal relationship. Furthermore, our aim is to scan the phenomenon of dropout as loss, to make further categories and to reveal backstage variables, in order to better understand the reasons and factors behind dropout, hereby approaching elements of VAM and identifying preventative actions. In the questionnaire, completed by dropout students, the reasons of study difficulties were conceptualized and operationalized…

  • Uncategorized

    Mészáros Virág: Megszüntetett hallgatói jogviszonyok háttértényezői

    Kutatásom fő célja egy neveléstudomány fókuszú hozzáadott érték modell (HÉM) megalkotása a hazai műszaki felsőoktatás vonatkozásában. Írásom egy felsőoktatási intézmény lemorzsolódott hallgatói körében elvégzett részkutatás néhány eredményét tartalmazza, mely részkutatás fő kérdése, hogy fellelhetők-e olyan mintázatok a hallgatói jogviszony saját kérésre vagy egyéb okokból történt megszüntetését átélt hallgatók eseteiben, melyekkel bizonyos elemek a hozzáadott érték modellben pozícionálhatók. További kutatási cél a lemorzsolódás mint veszteség cizellálása, kategorizálása, illetve olyan mintázatok detektálása, melyekkel jobban megérthetjük a lemorzsolódás mögötti okokat, tényezőket, s ezáltal közelíthetjük a hozzáadott érték modell alkotóelemeit, illetve prevenciós akciókat azonosíthatunk. A lemorzsolódott hallgatók körében végzett kérdőívben a tanulmányi nehézségek okait négy dimenzió – hallgató, oktató, intézmény, támogató hálózatok – mentén…