• Uncategorized

    Kovács, Zsófia – Prisztóka, Gyöngyvér: Emergence and Development of Swimming education – Historical overview

    Throughout history, there has been a huge significance in the mastery of swimming movements in the development of swimming education. While first off, this was a method of obtaining food, now it has a recreational and safeguarding purpose alongside its tremendous health benefits. The multi-faceted nature of swimming is the reason why after many decades of trying swimming finally appears in public educational systems, bringing forth opportunities so every child can take part in this sport. Changes in time and environment influence the educational needs and implications of swimming movements to a great degree. To acquire a historical review, we will analyze the occurrence of swimming, its significance, functions and…

  • Uncategorized

    Kovács Zsófia – Prisztóka Gyöngyvér: Az úszás oktatásának megjelenése és fejlődése

    Történeti áttekintés A történeti korok változásai során az úszómozgások megtanulásának rendkívül nagy szerepe volt a fejlődésben. Míg kezdetben az életben maradás és a táplálékszerzés volt a fő célja, jelen társadalmunkban az életmentő funkció mellett elsősorban az egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos szerepe nőtt meg. Az úszómozgások megtanulásának folyamatában, a térben (környezetben) és az időben bekövetkező változások nagymértékben hatnak a hatékonyságra és a módszerekre. Ennek áttekintése céljából történelmi koronként elemezzük az úszás megjelenését, jelentőségét és funkcióit. Az úszásoktatás közoktatásban való megjelenését követően (1777. Ratio Educationis) vizsgáltuk a folyamat térbeli változásait, eszközrendszerét és módszertanát. Elemeztük az úszásoktatás folyamatának megtanulásához tartozó, fellelhető írott dokumentumokat (tanterveket) napjainkig. Figyelmet fordítottunk az oktatási folyamat intézményesített megvalósításának fejlődésére,…