• Uncategorized

    Kovács Zsófia – Prisztóka Gyöngyvér: Az úszás oktatásának megjelenése és fejlődése

    Történeti áttekintés A történeti korok változásai során az úszómozgások megtanulásának rendkívül nagy szerepe volt a fejlődésben. Míg kezdetben az életben maradás és a táplálékszerzés volt a fő célja, jelen társadalmunkban az életmentő funkció mellett elsősorban az egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos szerepe nőtt meg. Az úszómozgások megtanulásának folyamatában, a térben (környezetben) és az időben bekövetkező változások nagymértékben hatnak a hatékonyságra és a módszerekre. Ennek áttekintése céljából történelmi koronként elemezzük az úszás megjelenését, jelentőségét és funkcióit. Az úszásoktatás közoktatásban való megjelenését követően (1777. Ratio Educationis) vizsgáltuk a folyamat térbeli változásait, eszközrendszerét és módszertanát. Elemeztük az úszásoktatás folyamatának megtanulásához tartozó, fellelhető írott dokumentumokat (tanterveket) napjainkig. Figyelmet fordítottunk az oktatási folyamat intézményesített megvalósításának fejlődésére,…