Uncategorized

Mészáros Virág: Megszüntetett hallgatói jogviszonyok háttértényezői

Kutatásom fő célja egy neveléstudomány fókuszú hozzáadott érték modell (HÉM) megalkotása a hazai műszaki felsőoktatás vonatkozásában. Írásom egy felsőoktatási intézmény lemorzsolódott hallgatói körében elvégzett részkutatás néhány eredményét tartalmazza, mely részkutatás fő kérdése, hogy fellelhetők-e olyan mintázatok a hallgatói jogviszony saját kérésre vagy egyéb okokból történt megszüntetését átélt hallgatók eseteiben, melyekkel bizonyos elemek a hozzáadott érték modellben pozícionálhatók. További kutatási cél a lemorzsolódás mint veszteség cizellálása, kategorizálása, illetve olyan mintázatok detektálása, melyekkel jobban megérthetjük a lemorzsolódás mögötti okokat, tényezőket, s ezáltal közelíthetjük a hozzáadott érték modell alkotóelemeit, illetve prevenciós akciókat azonosíthatunk. A lemorzsolódott hallgatók körében végzett kérdőívben a tanulmányi nehézségek okait négy dimenzió – hallgató, oktató, intézmény, támogató hálózatok – mentén konceptualizáltam és operacionalizáltam, a jogviszony megszűnésének személyes indokait és a tanulmányi nehézségek háttértényezőit Likert skálás kérdőívvel közelítettem. Az elemzési módszertant a nominális és ordinális mérési skálákhoz igazítva kontingencia és asszociációs vizsgálatokra alapoztam, többoldalról közelítve a mintát. A kutatás eredményeként felrajzolhatóvá vált a tanulmányi nehézségek kiválasztott háttértényezői közötti kapcsolattérkép, mely további kutatások kiváló talaja lehet. A lemorzsolódás mint veszteségelem vizsgálata felhívta a figyelmet az újrafelvételizés és a felsőoktatásból kivonulás jelenségére, mely szintén további kutatást érdemel. A kutatásomban rejlő további fontos lehetőségnek tartom, hogy a hallgatói jogviszonyuk megszüntetését már átélt hallgatói tapasztalatokat, egyéni nézőpontokat ismerhetek meg, melyek kiegészíthetik az általam felépített struktúrát. A következő tervezett kutatási lépés az ehhez tartozó tartalomelemzések elvégzése és azon mintázatok felderítése, melyekkel az intézményi és a társadalmi veszteséghez kapcsolódó tanulmányi nehézségeket, sikertelenségi háttértényezőket közelítem.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük